Kado van De Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media aan DDS ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan