DE LEESTAFEL VOOR OUDE EN NIEUWE MEDIA

leestafel

INTERNET
WAAGSITE
DAGBLADEN
TIJDSCHRIFTEN

De Leestafel voor Oude en Nieuwe Media bestaat uit een klassieke leestafel waarin - onopvallend - vier computerschermen zijn verwerkt en een speciaal ontworpen, meer toegankelijke interface voor Internet. Gasten kunnen kranten en tijdschriften lezen maar hebben ook toegang tot Internet: het World Wide Web, elektronische post, nieuwsgroepen en Telnet.

Internet is in de afgelopen jaren steeds belangrijker voor de overdracht van kennis en cultuur geworden. De Leestafel voor Oude en Nieuwe Media - en dus Internet - is door de speciaal ontworpen interface ook toegankelijk voor leken op het gebied van nieuwe media. Deze interface leidt de gebruiker - door middel van bewegende beelden - als vanzelf door de verschillende Internet toepassingen. Onder de leestafel zijn voor kinderen twee minicomputers aangebracht. Hier kunnen zij spelen met een selectie van elektronische verhalen en spelletjes. De Leestafel voor Oude en Nieuwe Media heeft inmiddels de Rotterdamse Designprijs 1997 gewonnen.

ONTWERP-TEAM LEESTAFEL:

De Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, Rolf Pixley, Janine Huizenga, Mieke Gerritzen en Jaap Dijkman.

Sponsors: Rabobank Nederland, Euronet Internet, De Weekbladpers B.V.

Met dank aan: Vormgevingsinstituut,ACSi, Heineken B.V.


MEER